Produkter

Visar 13–15 av 15 resultat

 • $10.00

  Josab Portable

  Josab™ Portable Rent vatten så nära verksamheten som möjligt
  • Connects almost to all raw water sources Water quality produced according to WHO standards Purified water production 24/7
  Fast Mobilization/Demobilization - "Plug - Play"  
  • Direct connection to source No assembly required Continuous instant purification Low energy cost 100% automatic or manual (optional) Solar power available
  Modell P25 P100
  Kapacitet (m3/h) 0,8 – 1,4 3,3 – 5,6

                           Klicka här för att ladda ner Josab™ Portable broschyr

 • $10.00

  Zeokiosk™

  Zeokiosk™
  Access to safe drinking water for the entire population: The healthy alternative to polluted public fountains Non-stop purified and consumable water Payment by coins or mobile app Accepts bottles, carboys and buckets Multiple choice: 1.5 Litres, 5 Litres, 10 Litres, 20 Litres. Safe – Economical – Sustainable: Kontinuerlig och omedelbar rening, Enkel installation på alla stadens vattenledningar, Mycket låg energiförbrukning, Fjärruppkoppling och kontroll via WEB/Mobilapp, Installationsservice, Assistans, Underhåll och 100 % automatiserat.
   
  Tank storlek (Liter) 500 1000
  Antalet användare per dag (genomsnitt) 1080 2160
 • $10.00

  JOSAB™ Max

  JOSAB™ Max Lämplig för de flesta naturliga kvaliteter av sötvatten
  • Ytvatten från floder och sjöar
  • Underjordiskt vatten såsom från brunnar och borrhål
  • Specific treatments : turbidity, pesticides, smell, color, taste, iron, manganese...
  High Performance - Simple - Economical
  • >95 L dricksvatten från 100 L råvatten
  • Låg energiförbrukning: <0,3 kWh/m3
  • 100% automatiserat + GSM uppkoppling
  • Lite underhåll
  • Lång livslängd på material (3 år minimum)
  • Solpaneler (tillval)
  Kapacitet (m3/dag) 100 500 900 1800 2700
  Max flöde (m3/h) 4.5 23 41 82 123
  Population* 5000 2500 45000 90000 135000
  Klicka här för nedladdning av JOSAB™ Max broschyr