FAQ

Det idiotsäkra sättet att välja en kvalitetslösning för en hållbar framtid

Vi bygger avancerade lösningar inom vattenrening som uppfyller de strängaste kvalitetsstandarder och kundkrav.

I alla delar av leverantörskedjan strävar vårt hållbarhetsarbete efter att skapa produkter, teknologi och kunnande som är hållbara och ekologiska. Den globala vattenförbrukningen förväntas ha en årlig ökning med 3 procent. Medan 70 procent av jordens yta är täckt av vatten, minskar den globala sötvattentillgången varje år. I utvecklingsländerna förväntas den pågående trenden med kraftigt ökad vattenförbrukning fortsätta. På grund av den växande globala befolkningen, särskilt i regioner med brist på vatten, innebär industrialiseringen av utvecklingsländerna ökad ekonomisk tillväxt, där tillgången på vatten inom industrisektorn förutspås öka med 400 procent till 2050.

Vår ekoteknik producerar rent vatten över hela världen, vilket ökar möjligheterna att uppnå mänskliga och jämlika livsvillkor och en renare planet.

Vad är Aqualite™?
Aqualite™ är ett naturligt zeolitbaserat material som bryts i vår egenutvecklade gruva, i regionen Ratka, i Ungern. Det är ett mineral med exceptionella adsorptions- och filtreringsegenskaper som gör att Josabs vattenreningsprocesser blir mer effektiva och ekologiskt mindre påverkande än konventionella processer.

Är dina dricksvattenlösningar ekonomiska?
Ja det är de ! Vi använder inte membrantekniker som RO eller UF som är dyra vad gäller kemikalier, energi och underhåll. Våra lösningar är så energieffektiva att de enkelt kan drivas av solenergi! För att producera 1000 liter vatten behöver du mindre än 0,3 kW!

Hur kan det vara både billigt och avancerat?
Det är vårt val att fokusera på vissa typer av vatten och att erbjuda standardiserade lösningar baserade på användningen av unika adsorbenter i världen, men också genom att använda patenterade lågteknologiska, pålitliga och robusta lösningar anpassade till extrema förhållanden.

Uppfyller det behandlade vattnet standarder?
Ja, och ännu mer! Våra dricksvattenlösningar går utöver WHO-standarder, all utrustning i kontakt med dricksvatten är livsmedelscertifierad och uppfyller de strängaste europeiska standarderna. Våra processer för rening av avloppsvatten lyckas uppnå en vattenkvalitet som liknar den för ytvatten!