Mobila enheter för vattenrening

JOSAB™ Max

JOSAB™ Max kan producera vatten överallt i världen. Enheten är lämpad för de flesta naturliga sötvattentyper såsom från floder och grundvatten. Hög produktionseffektivitet och enkel drift med låga driftskostnader. Automatiskt system med möjlighet till solenergi.

图片 1
JOSAB™ Portable

JOSAB™ Portable är en enhet för akutförsörjning av dricksvatten. Enheten renar nästan alla typer av vatten vid akuta insatser på kort tid med 100% mobila enheter. Producerat vatten uppfyller WHO:s standarder.

Distribution av dricksvatten

IMG_53E8C865CB95-1
Zeokiosk™

Zeokiosk™ är designad för att ge tillgång till säkert dricksvatten för alla i en stad. Enkel installation på stadens vattenledningar med kontinuerlig och omedelbar rening till låg energikostnad. Kan betalas med mynt, kort eller mobilapp med flera volymval.

josab accès 2
JOSAB™ Access

JOSAB™ Access kan tillhandahålla dricksvatten till ett mindre kollektivet. Det garanterar användarna balanserat och drickbart vatten under alla omständigheter. Den kan förse upp till 12 hus med rent vatten som uppfyller WHO-standard.

图片 1
Zeobox™

Zeobox™ är en effektiv lösning som kompletterar den allmänna vattentjänsten. Den kan enkelt installeras på alla inomhus offentliga platser och renar vattnet genom att eliminera alla patogener och andra föroreningar.

Filtermedia

1
Aqualite™

Aqualite™ är ett utmärkt val för att producera dricksvatten från naturligt sötvatten. Detta material är särskilt lämpligt för rening av vatten som överskrider normerna något, som exempelvis har för hög halt ammonium eller tungmetaller i katjonisk form.

Välj effektivitet

Vi förvandlar vanligt kranvatten till rent

0%
av bly och asbest
0%
av klor, kloraminer
0%
andra skadliga föroreningar
välj effektivitet

Vi förvandlar vanligt kranvatten till rent

0%
av bly och asbest
0%
av klor, kloraminer
0%
andra skadliga föroreningar
Kontaktformulär

Kontakta oss