10/06/2022

Kina ger Spotlight-listade Josab Water Solutions AB klartecken för att företagets teknologi för vattenrening ska användas i landet. Detta öppnar upp en marknad med stor potential för företaget. Testet utfördes vid China Irrigation and Drainage Development Center (Chinese Ministry of Water). Testerna visar att Josabs teknologi enkelt och miljövänligt kan eliminera höga halter av mangan och järn från underjordiskt sötvatten.

Josab har länge försökt få detta test gjort för att sälja företagets vattenreningsprodukter i Kina. Processen har dragit ut på tiden på grund av Covid-pandemin. När testerna äntligen kunde genomföras gjordes det utan Josabs personliga närvaro, vilket visar på enkelheten i att använda företagets lösning.

”Det här resultatet kan få mycket positiva effekter för Josab. Det kommer både att förenkla och påskynda beslutsprocesserna för att sälja våra lösningar i Kina”, säger Wilfrid Balmer, styrelseledamot och CTO för Josab, och fortsätter:

”Vi kunde utföra en svår uppgift, nämligen att rena vatten med mellan två och fyra gånger så höga halter av mangan som det normalt är i kinesiskt vatten. Detta var möjligt genom Josabs utveckling och nya tekniska metoder, utan användning av kemikalier.

Den potentiella marknaden för Josab i Kina är mycket stor. Antalet isolerade platser och byar som behöver denna typ av vattenrening är en storleksordning på miljoner.

"Det är en stor potential att komma ihåg att endast 1% av denna marknad är 10 000 enheter. Under 10 år skulle det motsvara tre enheter per dag, vilket skulle innebära en årlig omsättning på cirka 0,5 miljarder kronor”, ​​säger Peter Fredell, styrelseordförande i Josab och fortsätter:

”Vi erbjuder ett begränsat antal produkter, vilket kan ha betydelse och ge förmånen av mycket låga produktionskostnader".

Josab har redan startat ett joint venture med kinesiska partners och företaget har etablerat kontakter för tillverkning på flera platser i Kina, vilket kan göra startsträckan relativt kort.

Försäljningen av testorder förväntas starta runt mitten av nästa år och mer normal försäljning kan komma att börja under det sista kvartalet 2022.

”Att få en mer fullskalig produktion och försäljning kommer att ta till mitten av 2023. Den här typen av bedömning är naturligtvis föremål för stor osäkerhet”, säger Peter Fredell.

Lämna en kommentar