Under januari, efter tio dagars systemanslutning och driftsättning, har Josabs tekniker och agenten Hummels Trade Kft., slutfört överlämnandet av en S100-enhet i Nigeria. Utrustningen levererades till Nigeria via agenten och den ungerska regeringen under sent 2020 som en del av ett biståndsprojekt. Systemet kunde inte driftsättas och överlämnas på grund av den lokala politiska situationen och effekterna av covid-19 förrän nu. Driftsättning och utbildning för löpande underhåll av enheten leddes på plats av Josabs projekt- och tekniska chef David Csiszar.

Lämna en kommentar