Vi är glada att kunna meddela att Josab International Ecological Technology Co., Ltd, ett helägt kinesiskt dotterbolag till Josab Water Solutions AB, hade succéartad närvaro på Aqua-tech 2023 China-mässan. En stor del av framgången beror på det orubbliga stödet från vår värdefulla partner, Shandong Shuifa Group Shuifa Qingdao Haohai Technology Co., Ltd. Tillsammans introducerade vi en rad innovativa produkter skräddarsydda specifikt för den kinesiska marknaden, och fick ett överväldigande gensvar från mässdeltagarna.

Vårt inträde på denna dynamiska marknad innebär ett nytt tänkesätt som nu introducerats av Josab, särskilt för en marknad mättad med hög energiförbrukning och lågeffektiva produkter såsom omvänd osmos membranvattenbehandling. Vi är engagerade i att främja en hållbar utveckling genom att erbjuda innovativa och ekologiska behandlingstekniker för dricksvatten som avsevärt minskar energiförbrukningen. Med våra lösningar strävar vi efter att revolutionera branschen och bidra till en mer hållbar framtid.

Huvudpunkter från Aqua-tech 2023 China:

  • Innovativa produkter: Josab presenterade en rad banbrytande produkter utformade för att revolutionera branschen och bidra till en mer hållbar framtid. Dessa lösningar väckte enormt intresse och erkännande.
  • Starkt partnerskap: Samarbetet mellan Josab och Shandong Shuifa Group Shuifa Qingdao Haohai Technology Co., Ltd var tydligt, vilket förstärker vårt åtagande för excellens och innovation.
  • Hållbar fokus: Vår närvaro på Aqua-tech 2023 Kina understryker vårt engagemang för hållbarhet, med lösningar som prioriterar både effektivitet och miljöansvar.

Josab International Ecological Technology Co., Ltd:s deltagande i Aqua-tech 2023 Kina representerar en vändpunkt inom branschen, där hållbara lösningar möter marknadens efterfrågan. Vi ser fram emot att fortsätta driva nytt tänkande och innovativa teknologier, främja en grönare och mer hållbar framtid.

Lämna en kommentar