16/08/2022

Tillsammans med vår partner Aqua Invent testade Josab sitt akuta system för dricksvattenrening - Josab Portable - under måndagen i Lomma kommun i Skåne. När en kris inträffar, när samhällets vattenförsörjning brister kan Josabs mobila system snabbt behandla den närmaste vattenkällan och på så sätt förse de omgivande invånarna med tillräckligt bra dricksvatten som uppfyller WHO:s standarder.

Under de senaste två decennierna har Josab tillhandahållit hållbara dricksvattenlösningar för nödsituationer till mer än 30 länder runt om i världen.

Josab och Aqua Invent tackar Lomma kommun, Räddningstjänsten i Lomma & Staffanstorp, Räddningstjänsten Syd som deltagit i våra tester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar