"Från första titt var skillnaden tydlig mellan det råa vattnet och det behandlade vattnet"