”Ingen vill längre dricka vatten från öppna kranar. Men en snygg och ren kiosk som säljer filtrerat vatten är alltid välkommet”