28/06/2022

Anna Jarnehammar, vice VD för Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Si Gao, chef för IVL Kina, hälsade Jane Jeppsson, VD för Josab Water Solutions AB, Kai Qi, VD för Clear Industry och professor Jinying Yan, senior teknisk konsult, välkomna till IVL vid ett informellt möte på eftermiddagen den 22 juni.

Josab, en förespråkare för koldioxidneutral och cirkulär ekonomi, hoppas kunna integrera LCA-system i sina produkter och miljölösningar i Sverige och Kina så snart som möjligt. Jämfört med traditionella metoder kan den biologiskt nedbrytbara insektsbehandlingslösningen för matavfall, som utvecklats av Clear Industry, minska utsläppen av växthusgaser avsevärt. Dessutom förkortar det regenereringscykeln av proteiner i naturen. Mr. Qi presenterade företagets utveckling av utrustning för hantering av köksavfall under de senaste åren.

Samtidigt förde parterna djupgående diskussioner om koldioxidavtrycket, beräkningen av koldioxidneutralitet och tillämpningen av livscykelanalys (LCA) inom området för behandling av matavfall. Mötet bekräftade också att de två parterna gemensamt kommer att främja LCA inom området för insektsteknologi för köksavfall.

Nästa steg är implementeringen av dessa teknologier här i Sverige, och detta startar med realiseringen av ett första pilotprojekt med hjälp av IVL.

Lämna en kommentar