[Stockholm, den 12 juni 2023] - Josab, en banbrytande ledare inom hållbara vattenbehandlingssystem, är glada att meddela sitt deltagande i den prestigefyllda "Rebuild Ukraine" -utställningen som är planerad att äga rum i Warszawa i november. Denna betydelsefulla händelse, som samlar deltagare från olika europeiska länder, har valt ut Josab som ett av de 30 framstående svenska företagen för att visa upp sina bidrag.

På Josab är vi djupt engagerade i att stödja Ukraina, och denna utställning tjänar som ett bevis på vårt åtagande. Hösten 2022 gjorde Larslap, en dotterbolag till Vimab Group, en betydande insats genom att donera en omfattande uppsättning portabelt ventilsvarvningsutrustning för att stödja Ukrainas återuppbyggnadsinsatser

Dessutom är Josab stolta över att kunna erbjuda våra akuta vattenreningssystem och containeriserade vattenreningsverk, som tillhandahåller de mest lämpliga och effektiva lösningarna för att möta Ukrainas akuta behov av rent och säkert vatten. Vi är dedikerade att hjälpa till i återuppbyggnadsprocessen och ser fram emot att göra en positiv inverkan på Ukrainas resa mot återhämtning.

Vårt åtagande gentemot Ukraina:

  1. Nödvattenbehandlingssystem: Josabs innovativa system ger omedelbar tillgång till rent vatten, särskilt avgörande i efterkatastrofscenarier.
  2. Containerbaserad vattenrening: Utformad för effektivitet och hållbarhet är denna lösning väl lämpad för att möta Ukrainas långsiktiga vattenbehandlingsbehov.

Josab är fullt engagerade i att bistå i återuppbyggnadsprocessen och ser fram emot att göra en positiv påverkan på Ukrainas väg till återhämtning. Vi är hedrade att vara en del av "Rebuild Ukraine" -utställningen och ser fram emot att samarbeta med andra företag och organisationer som delar vårt engagemang för denna ädla sak.

Lämna en kommentar