[Stockholm, 31 okt 2023] - När Vatten 2023-utställningen i Göteborg, Sverige, avslutas framgångsrikt är Josab stolta över att ha varit en del av denna händelse, där vi visade våra innovativa tillämpningar inom vattenbehandling och rening till världen. Denna utställning gav Josab en utmärkt möjlighet att visa vår åtagande att erbjuda avancerade vattenbehandlingssystem för att adressera potentiella vattenkriser.

I en värld där nyhetsrubrikerna domineras av nyheter om nya EU-direktiv för avloppsvatten, förblir Josab troget sina ekologiskt hållbara lösningar för vattenbehandling och agerar proaktivt för att möta potentiella vattenkriser. I takt med att regleringarna fortsätter att utvecklas och miljömässig hållbarhet prioriteras, harmoniserar Josabs åtagande för avancerade vattenbehandlingssystem sömlöst med den föränderliga landskapsbilden. Låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa att tillgång till rent vatten förblir högsta prioritet.

Josabs utställning presenterade inte bara innovativa teknologier och lösningar för vattenbehandling utan visade också vår framstående produkt - JOSAB PORTABLE. Denna produkt fungerar som en livlina i nödsituationer och renar grundvatten, brunnsvatten, flodvatten eller sjövatten enligt Världshälsoorganisationens (WHO) standarder. Den är 100% mobil, anpassningsbar till utmanande förhållanden, robust, energieffektiv och miljövänlig. Med en kapacitet som sträcker sig från 10 till 70-80 kubikmeter per dag och förmågan att ta bort 99,9% av bakterierna är det en helt manuell, terrängtransportabel och plug-and-play lösning. För närvarande har hundratals enheter implementerats över hela världen och räddar liv genom att säkerställa tillgång till rent och säkert dricksvatten i de mest kritiska situationerna. Missa inte chansen att lära dig mer om våra livräddande lösningar på utställningen.

Dessutom deltog Josab aktivt i viktiga diskussioner under utställningen och behandlade de utmaningar som många svenska kommuner står inför när det gäller vattenförsörjning. Josab är hängivet att ta itu med dessa utmaningar och bidra till hållbara lösningar för vattenresurser. När vi samlades på Vatten 2023 var vi beredda och ivriga att delta i meningsfulla diskussioner och samarbeten för att säkerställa bättre hantering av vattenresurser och vår framtid.

Josab Water Solutions välkomnar dig att utforska våra toppmoderna teknologier och lösningar för vattenbehandling. Låt oss arbeta tillsammans mot en mer vattenresistent framtid! Håll dig uppdaterad med våra senaste uppdateringar och stöd Josabs uppdrag att bidra till en renare och mer hållbar framtid.