24/08/2022

På tisdagen fick Clear Industry Suzhou, det kinesiska dotterbolaget till Josab Water Solutions, ett positivt meddelande från China Everbright Environmental Energy Group. Clear Industry vann upphandlingen för ett projekt att bygga en helautomatisk fabrik för uppfödning av "svart soldatfluga" med en daglig produktion på 8 ton färska larver i en tioårig BOT-modell. Projektet kommer att byggas inne i Everbright Siyang-området. Everbright Siyang säljer sina förbehandlade organiska matrester till uppfödningen av den svarta soldatflugan i projektet. Redan år 2020 tillhandahöll Clear Industry utrustningen för förbehandling av organiskt avfall, Aquaq till Everbright Siyang fabriken. Clear Industrys förbehandlingsprocess har hög avkastning och låg förorening och kan behandla 100 ton organiskt avfall per dag.

 

En framgångsrik drift av detta projekt kommer avsevärt förbättra resursutnyttjandet av organiskt matavfall i Kina. Jämfört med den vanliga praxisen att sälja organiskt avfallsrester från boskapsuppfödning, eller biotransformation på plats, etc., undviker den biologiska nedbrytningsprocessen av organiskt matavfall med svarta soldatflugor inte bara risken för sekundär förorening i efterföljande processer, utan uppnår också den kortaste cirkulära kedjan för omvandling av organiska avfallsrester till högvärdiga proteinprodukter. Samtidigt kommer Clear Industry´s lösning att fullt ut utnyttja spillvärmen från köksanläggningar och förbränningsanläggningar för att förbättra effektiviteten i energianvändningen och reningseffekten av avloppsvatten och spillgas. Detta är den mest ekonomiska, hållbara och koldioxidsnåla lösningen i det nuvarande systemet för behandling av fast avfall.

Lämna en kommentar