Dricksvatten

Visar alla 5 resultat

 • $10.00

  Inomhusvattenrening

  Zeobox™

  Inomhusvattenrening

  Zeobox™ är en revolutionerande lösning för att producera hälsosamt dricksvatten på allmänna platser samtidigt som miljön skyddas. Den renar vatten kontinuerligt och eliminerar alla patogener och föroreningar utan användning av kemikalier. Zeobox™ erbjuder olika alternativ för användare att välja mellan, inklusive olika vattenmängder, leverans av varmt eller kallt vatten och betalning via kort eller mobilappar. Maskinen är utrustad med en 27-tums LCD-skärm och en självständig förstärkningspump och råvattentank som är lämplig för områden med instabilt vattentryck i rörsystemet. Med fjärrövervakning och kontroll, installationservice, hjälp och underhåll är Zeobox™ ett lättanvänt, automatiskt och självrengörande system som ger rent dricksvatten till alla.
   
  Nominell kapacitet   200 personer/timme
  Klicka här för att ladda ner Zeobox™ broschyren
 • $10.00

  Kollektiv vattenförsörjning

  JOSAB™ Access

  Kollektiv vattenförsörjning

  JOSAB ™ Access is the solution for construction contractors, building or housing estate managers who want to provide healthy water to their customers’ entire network. JOSAB ™ Access guarantees users balanced and consumable water in all circumstances, 24 hours a day. • Instant UV disinfection • Tank providing at least 6 hours of autonomy* • Residual disinfection by salt free electrolysis • Easy installation on city water pipes • Zero chemicals • Very low power consumption • Remote monitoring and control by WEB/mobile application • Installation service, assistance, maintenance • 100% automatic, self cleaning • Max. flow: 2,000 L/h • UV disinfection: 40 mJ/m2 • Residual disinfection: 0.5 ppm equiv. free Cl • Max. turbidity (outlet): < 3 NTU • Power: 2,3 kWh, 240V, 50 Hz • Tank capacity: 12 m3 • GSM connection: included • Optional solar power supply FICHE TECHNIQUE JOSAB™ ACCESS Up to 12 housing supplied with clean water * Beräknat för förbrukning vid maximalt flöde på 2000 liter per timme  
  Tank storlek (Liter) 500 1000
  Antalet användare per dag (genomsnitt) 1080 2160

                   Klicka här för att ladda ner JOSAB™ Access broschyr

 • $10.00

  Nödvattenrening

  Josab™ Portable

  Nödvattenrening

  Purifies ground-, well-, river- or lake water in emergency operations
  • 100% mobile units
  • Robust technology, adapted to difficult conditions
  • Capacity from 10 to 130 m3 per day
  • Production 23 hours per day all year round
  • Water quality to WHO standards
  • Low energy consumption, no sewage discharge
  • Fast Mobilization/Demobilization - "Plug - Play"
  Modell P10 P25 P160 UF10
  Capacity (m3/h) 0.6 1.5 3.5 0.5
  Klicka här för att ladda ner Josab™ Portable broschyr
 • $10.00

  Stadsvattenrening

  Zeokiosk™

  Stadsvattenrening

  Access to safe drinking water for the entire population: The healthy alternative to polluted public fountains Non-stop purified and consumable water Payment by coins or mobile app Accepts bottles, carboys and buckets Multiple choice: 1.5 Litres, 5 Litres, 10 Litres, 20 Litres. Safe – Economical – Sustainable: Kontinuerlig och omedelbar rening, Enkel installation på alla stadens vattenledningar, Mycket låg energiförbrukning, Fjärruppkoppling och kontroll via WEB/Mobilapp, Installationsservice, Assistans, Underhåll och 100 % automatiserat.
   
  Tank storlek (Liter) 500 1000
  Antalet användare per dag (genomsnitt) 1080 2160
 • $10.00

  Mobil vattenrening

  JOSAB™ Max

  Mobil vattenrening

  Suitable for almost all freshwater Boreholes – Ponds – Lakes – Rivers
  • Ytvatten från floder och sjöar
  • Underjordiskt vatten såsom från brunnar och borrhål
  • Specific treatments : turbidity, pesticides, smell, color, taste, iron, manganese...
  High Performance - Simple - Economical
  • 100% automatic
  • Plug-and-play installation
  • High production efficiency >90%
  • Without membrane filtration
  • Zero chemicals in the process
  • Salt-free electrolysis up to 200 m3/day
  • Low energy consumption < 0.3 kWh/m3
  • Remote monitoring and control (GSM)
  Capacity (m3/day) 70 100 300 500 900 1800 2700
  Max flow (m3/h) 3 4.5 14 23 41 82 123
  Number of people* 3500 5000 15000 25000 45000 90000 135000